Boligprosjekt i Ormerudveien

Boligprosjekt i Ormerudveien

VITO skal levere rør og sprinkel på  61 leiligheter for SOLID Entreprenør. Solon Eiendom er klare med nok et boligprosjekt.P rosjektet «Skaret» skal binde sammen Kolbotn Hage og Kolbotn Hengende Hage. Oppstart av byggearbeider antas å bli rundt tredje kvartal i år.

Kontraktsum 13,2 mNOK