Første kullet på Instalco-skolen er i gang

Første kullet på Instalco-skolen er i gang

Det første kullet på Instalco-skolen er i gang

 

Instalco-skolen er for alle tekniske  fag elektro, rør og ventilasjon. Det tilbys opplæring av baser og prosjektledere innen prosjektfaget og består av 2 ulike kompetanseløp. Hvert kompetanseløp har en varighet på 2 år og består av flere kursmoduler med ulike prosjektrelatert temaer.

Det skriver samarbeidspartnerene i en felles pressemelding.

De daglige lederne Harald Njaa, Romerike elektro,Roger Aksnes, Andersen & Aksnes, Vidar Lien ,VITO) og Sigmund Muri, Rørteft, har sittet i styringsgruppa sammen med kursleder Nils Ihlen hos  Holthe Academy som er leverandør av opplæringsprogrammet.

– Holthe Academy har lang erfaring med kompetanseprogrammer innen prosjektfaget og har sammen med Instalco oss i styringsgruppen satt sammen en  tilpasset opplæring som er relevant og nyttig i vår hverdag. Opplæringen tilrettelegger også for at vi skal bygge relasjoner og utveksle erfaringer, forteller Vidar Lien i meldingen.

Instalco består av ca 40 frittstående tekniske selskaper i Sverige , Finland og nå også i Norge.

– Etter Instalco gjorde sitt inntog i Norge med sitt første oppkjøp våren 2016, har selskapet gått på børs og har en målsetning om å bli en av de ledende tekniske aktørene i Norden.

Et viktig steg for å nå dit er å utvikle medarbeiderne og bygge nettverk innen Instalco –gruppen, opplyser samarbeidspartnerene videre.

– Instalco skolen er en viktig satsing som ivaretar kompetanseutviklingen for den enkelte og som styrker selskapets konkurransekraft sier Roger Aksnes som ønsker første kullet med baser og ledende montører velkommen.