Samspill på Vestsiden skole og studentboliger

Samspill på Vestsiden skole og studentboliger

De skal være med på en samspillfase som skal ende opp med en målpris i desember med en byggestart tidlig i 2018. Det skal bygges skole og flerbrukshall på til sammen 7.000m². I tillegg skal studentsamskipnaden bygge 166 studentboliger. Prosjektverdien for VITO teknisk entreprenør ligger i størrelsesorden 35 mill.

KKE – Kongsberg kommunale eiendom har høye miljøambisjoner for prosjektet og det stilles store krav til energi og miljø. Skolebygget skal bygges som passiv hus og skal BREEM-sertifiseres og oppføres i massiv tre.

Det legges opp til varmepumpeanlegg mot energibrønner for oppvarmingsbehovet. For tappevannsproduksjon ser vi for oss en CO₂ varmepumpe sier prosjekteringsleder på VVS, Øystein Lindberg. Sammen skal VITO og SWECO finne frem til energismarte løsninger som skal presenteres for KKE i desember.  Vi er godt i gang og begynner å lande de tekniske løsningene sier Vidar Lien som skal fungere som prosjektleder på VVS.