Samspillskontrakt for levering av sanitær, varme og sprinkel på Phillip Pedersensvei 11

Samspillskontrakt for levering av sanitær, varme og sprinkel på Phillip Pedersensvei 11

VITO har sammen med NCC sittet i samspillskontrakt for levering av sanitær, varme og sprinkel på Phillip Pedersensvei 11 (PP11) hvor Nemco skal ha sitt nye hovedkontor.

Samspillsfasen er avsluttet og VITO har skrevet en totalunderentreprenør kontrakt med NCC.

Kontraktsverdi for VITO er ca 13 mNOK