VITO er en teknisk entreprenør som jobber innenfor ulike kontraktsformer. Vi har de nødvendige tverrfaglige ressursene, for å kunne utføre alt innen programmerte anbud, generalentrepriser og totalprosjekter. Foruten kapasitet til å utføre de fleste oppgaver innen våre fagområder, er koordinering av tjenestene alltid en viktig del av jobben. God dialog gjennom hele prosessen – både internt og eksternt – sikrer effektiv gjennomføring og et godt resultat.

VITO er engasjert av et vidt spekter av små og store utbyggere til ulike prosjekter. Uansett størrelse, blir alle kontrakter planlagt og gjennomført innenfor avtalte rammer – alltid i nært samarbeid med kunden.

Fremtidens løsninger

VITO er i en bransje som er i rivende utvikling, der dagens teknologi kan være utdatert i morgen. Derfor legger vi stor vekt på å oppdatere vår kunnskap, for hele tiden å kunne tilby våre kunder de beste løsningene. Gjennom grundige analyser av et bygg, kan vi enklere kartlegge og utarbeide energieffektive tiltak. Når vi i tillegg har den riktige kunnskapen og teknologien, kan vi prosjektere og ferdigstille de mest miljøvennlige og lønnsomme løsningene.

Vår stab med erfarne og kunnskapsrike medarbeidere, holder hele tiden et høyt faglig nivå. Med fokus på kvalitet og HMS i alle ledd, fremstår vi som en løsningsorientert bedrift med et felles mål – å gjøre våre kunder 100% fornøyde.

Hvorfor velge oss?

VITO er en fleksibel totalleverandør av energieffektive tekniske løsninger. At du som kunde kun har én aktør å forholde deg til, gjør det mye enklere for deg i prosessen.