AKA AKA Hovedkontor, Hønefoss - VVS & Ventilasjon

AKA

Nytt hovedkontor for AKA på 4800m2
Levering av komplett VVS- ventilasjon, sanitær, varme, kjøling, sprinkler, automatikk og SD anlegg.

Total entreprisekostnad : 15,4 mill