Klokkerjordet skole Klokkerjordet skole, Sande i Holmestrand

Klokkerjordet skole

I Sande i Holmestrand har kommunen slått sammen to skoler og bygget barneskole, ungdomsskole og idrettshall i ett.

Les mer på: 

Klokkerjordet skole på Bygg.no