Landøya skole Landøya skole , Sanitær, varme, sprinkel, ventilasjon, Asker

Landøya skole

Asker kommune bygger ny ungdomsskole på Landøya med kapasitet til 540 elever.

Skolen blir bygget med en flerbrukshall på 2400m2. Skole og hall er tenkt til sambruk mellom skolen, idrett og kultur og blir et viktig senter for aktiviteter i nærmiljøet. Nåværende skole på Landøya rives og elevene er for tiden i midlertidige lokaliteter i Johan Drengsrudsvei frem til ny skole står ferdig sommeren 2018.