Parkeringshuset Strømsø Parkeringshuset Strømsø, Drammen - varme & ventilasjon

Parkeringshuset Strømsø

Nytt P-hus ifm. etablering av flytog til Drammen.
Levert varme , ventilasjon, sanitær, snøsmelteanlegg og sprinkleranlegg.

Total entreprisekostn. – 5,2 mill.