Prosjektavdeling

VITO er en teknisk entreprenør som jobber innenfor ulike kontraktsformer. Vi har de nødvendige tverrfaglige ressursene, for å kunne utføre alt innen programmerte anbud, generalentrepriser og totalprosjekter. Foruten kapasitet til å utføre de fleste oppgaver innen våre fagområder, er koordinering av tjenestene alltid en viktig del av jobben. God dialog gjennom hele prosessen – både internt og eksternt – sikrer effektiv gjennomføring og et godt resultat.

VITO er engasjert av et vidt spekter av små og store utbyggere til ulike prosjekter. Uansett størrelse, blir alle kontrakter planlagt og gjennomført innenfor avtalte rammer – alltid i nært samarbeid med kunden.

Serviceavdeling

VITO ønsker å være med hele veien – også etter at prosjektet er ferdigstilt og bygget tatt i bruk. Derfor skreddersyr vi komplette serviceløsninger etter kundens behov. Tekniske installasjoner representerer ofte store verdier, og krever regelmessig vedlikehold, for å fungere optimalt. Gjennom en egen serviceavdeling har vi spesialisert oss på tverrfaglige løsninger, tilpasset alt fra enkle anlegg til komplekse bygg. VITO tilbyr faste serviceavtaler og rammeavtaler. Med mobile enheter dekker vi alle tekniske fag med ett eneste kontaktledd. I tillegg påtar vi oss større og mindre rehabiliteringer, samt utvidelser av eksisterende installasjoner og anlegg.

VITO gir deg ett fast holdepunkt for dine bygg i bruk, noe som gir deg mer forutsigbarhet – både i forhold til kostnader og driftsstyring.

Rør

VITO utfører alle typer rørleggertjenester for det profesjonelle markedet

Ventilasjon

VITO er en samarbeidspartner for godt miljø og riktig energibruk.

Kulde  

VITO leverer løsninger for komfort og energi til næringsbygg og industri.

Automatikk

VITO er en totalleverandør av automatikkprodukter for varme, ventilasjon og kjøling, og vil være din samarbeidspartner.