Alle typer ventilasjonsanlegg, fra boligventilasjon til større industrianlegg. Salg, oppstart, inn-regulering og vedlikehold. Alle typer aggregater for næringslivet. Mindre anlegg for privatmarkedet, leiligheter, eneboliger ol.